กลยุทธ์ Parabolic SAR พาราโบลาเป็นตัวบ่งชี้ที่ช่วยให้คุณประเมินทั้งการเคลื่อนไหวของราคาและช่วงเวลาของการกลับตัว ชื่อเต็มของตัวบ่งชี้คือ SAR แบบพาราโบลา โดยที่คำแรกหมายถึงทิศทางของ...